Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.

Členská schůze

Publikováno pondělí 27. listopad 2017 20:15

Milí členové, dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi dne 29.11.2017 v 17,00 hod. v Restaurace Liquid Bread Purkyňova 3049/35g, Brno +420 539 011 273 http://www.liquidbread.cz/liquidbread/liquidbread/mainmenu/mainpage/ MHD zastávka Skácelova- tram 12, trolej 30, bus 44,53,84, vpravo od obchodu Brněnka průchod k restauraci , autem po Purkyňové, odbočit na Svatopluka Čecha dále odbočka vpravo- na konci vyhrazené parkování pro restauraci . Kde máme rezervovaná místa.
Program: 1.Zhodnocení výstavy 2.Plán činnosti na r. 2018 3.Volby v r. 2018 4.Členské záležitosti V případě účasti malého počtu členů vyhlašujeme náhradní termín členské schůze a to na 29.11.2017 v 17,30, kdy v případě hlasování bude moci rozhodnout nadpoloviční většina zúčastněných členů. Zvažte prosím svoji účast, příp.udělte plnou moc někomu, kdo se zúčastní.