Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.

Členská schůze

Publikováno neděle 28. leden 2018 22:07

Milí členové,
zdravím vás v novém roce 2018 a dovoluji si vás pozvat na naši výroční členskou schůzi, která se bude konat 21.2.2018 v 17,00 hodRestaurace Liquid BreadPurkyňova 3049/35g, Brno+420 539 011 273http://www.liquidbread.cz/liquidbread/liquidbread/mainmenu/mainpage/MHD zastávka Skácelova- tram 12, trolej 30, bus 44,53,84, vpravo od  obchodu Brněnka průchod k restauraci , autem po Purkyňové, odbočit na Svatopluka Čecha dále odbočka      vpravo- na konci vyhrazené parkování/zdarma/ pro restauraci . Kde máme rezervovaná místa.
Program
1. Zpráva o činnosti výboru a SO za r. 2017
2. Zpráva revizní a kontrolní komise
3. Zpráva pokladní
4. Volba volební komise
5. Volby
6. Výstava a plán činnosti na r. 2018
7. Různé
 
 
Protože je tento rok  rokem volebním a je nutné zvolit  nové "velení" naší organizace, obracím se na vás s tím, aby jste předložili event. svoje návrhy a kandidáty na funkce předseda, místopředseda, jednatel, pokladní a člen výboru
Dále je potřeba zvolit 3 členy revizní a kontrolní komise.
Návrhy zašlete na adresu kocky.brno@seznam.cz do 15.2.2018 abychom mohli připravit volební lístky