Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.

Historie FIFe

Publikováno neděle 05. červenec 2015 17:25


Aby byla možná cílená plemenitba za účelem udržení stávajícího genofondu populace koček, tj.udržení vlastností přenášených z generace na generaci, vytvořily se organizace chovatelů koček. Vůbec první chovatelský klub, National Cat Club vznikl v Anglii v roce 1887 a na evropském kontinentě 1.Deutscher Edelkatzenzüchter Verband e. V. v roce 1922 v Německu. První výstava koček s posuzováním byla v roce 1871 v Londýně.

V naší republice byla první organizace chovatelů koček s celostátním působením založena v roce 1967 jako součást Českého svazu chovatelů. Sdružení chovatelů koček je zastřešující organizací pro 51 základních specializovaných organizací v různých městech ČR (rok 2015). ČSCH je členem mezinárodní organizace FIFe, která byla založena v roce 1949.
Historie organizovaného chovu v Brně se datuje od roku 1966. Tehdy na výstavě drobných zvířat ČSCH v Brně na výstavišti bylo předvedeno několik koček z Prahy na klínech majitelek a u nich pan Antonín Matěja  propagoval jejich chov. Tak byla založena první brněnská „kočičí“ organizace, předsedou se stal pan Matěja , členy byli (pokud si vzpomínám)paní Doležalová, manželé Charvátovi, paní Kejdová, paní Letovská, manželé Mahelkovi, slečna Mišustová, paní Veselá a stále přibývali další. První „výstavu“ jsme dělali tak, že jsme si pozvali posuzovatelku z Německa (tehdy západního) p. Cremmer, která přivezla dva chovatele s perskými a siamskými kočkami. Ti nám předvedli, jak vlastně mají kočky těchto plemen vypadat. U našich koček došlo na rozřazení- tato kočka by mohla být použita k chovu, tato jen zdáli připomíná kočku daného plemene a není do chovu vhodná. Tak jsme na chovném materiálu „pracovali“, četnými propagačními, svazovými a pak i mezinárodními výstavami kočky propagovali. Po onemocnění a úmrtí pana Matěji převzal štafetu předsednictví ing. Bohumír Mahelka. Pod jeho vedením a za spolupráce všech členů se organizace rozrůstala a mezinárodní výstavy byly opravdu prestižní.     Až do roku 2010 byla v Brně jediná organizace. Po úmrtí ing. Mahelky se změnilo vedení a nespokojení členové vzápětí vytvořili v Brně novou organizaci-Moravia Cat Club. Názorový nesoulad pak dal vzniknout v roce 2014 i naší organizaci – Kočky Brno.  Na podzim roku 2014 jsme uspořádali první a druhou mezinárodní výstavu koček, avšak nebyla to pro většinu členů ani zdaleka první výstava v pořadí. Většina členů výstavního výboru se aktivně zúčastňovala na chodu  výstav předchozí organizace, pro mne samotnou to byla již 65 a 66 mezinárodní výstava, kterou jsem pomáhala organizovat.      Naše mladá organizace začala s materiálním málem, ale s o to  větší snahou a nadšením. První výstava proběhla k plné spokojenosti vystavovatelů (i koček!), posuzovatelů, návštěvníků, prodejců, výstavního výboru i všech zainteresovaných. Budeme se snažit, aby i naše další podzimní výstavy byly na stejně vysoké kulturní, společenské i chovatelské úrovni. Na území ČR působí také další felinologické organizace, které stojí mimo strukturu ČSCH / FIFe. Mají odlišnou organizační strukturu,  ale obdobné standardy plemen, výstavní pravidla a systém udělování titulů.

Výstavy koček jsou pořádány nejen proto, aby se kočky “zviditelnily” a aby se majitelé a chovatelé pochlubili, ale také proto, aby byla zvířata posouzena odborníky za účelem přezkoumání fenotypu, tj.vnějšího projevu znaků a vlastností jednotlivých plemen.  Protože mimo exterieru je
sledováno i geneticky podmíněné zdraví, pro chov jsou vyžadovány určité testy nebo vyšetření, které
vylučují možnost přenosu některých vad z rodičů na potomstvo. Pro zařazení do chovu není ohodnocení na výstavě podmínkou, ale je vhodné, aby rodičovský pár byl posouzen na výstavě. Zvláště chovatelé začátečníci si tak ověří, že jejich kočka nemá nežádoucí vady a je předpoklad, že potomstvo bude kvalitní. Pokud jsou splněny dané podmínky, potomci narození ze spojení jedinců stejného plemene obdrží průkaz původu (rodokmen). V něm je potvrzeno, že kotě má známo několik generací předků, obvykle čtyři, a rodokmenově odpovídá danému plemeni.

Na výstavách jsou vystavována nejen mláďata a dospělá zvířata pro chov, ale také kastráti a domácí kočky pro potěšení ze soutěžení v kráse a eleganci.

Důvodem pro členství v organizaci je také to, že je určitý dohled nad produkcí čistokrevných koťat, jejich řádným a zdravým odchovem a předáním dalším majitelům. Organizace se také starají o zvyšování znalostí svých členů, informují o novinkách v kočičím světě a umožňují komunikaci lidem se stejnou zálibou. Pořádáním výstav seznamují veřejnost s krásou koček a tak rozšiřují řady jejich obdivovatelů, majitelů a chovatelů. Pomáhají také s umisťováním bezprizorních koček a s osvětou veřejnosti, hlavně producentů koťat.

Platí striktní zákaz prodeje nebo předávání koček do obchodů, překupníkům nebo k jinému využití, než jako domácí mazlíčky. Nutnost dodržovat Stanovy ČSCH, SCHK , FIFe a zákony ČR je obligátní.

Květoslava Mahelková